PATATES SEMI-ENDIMONIADES

  • Model: CU24
  • pijuan
    • dijous i divendres
      jueves viernes

PATATES SEMI-ENDIMONIADES
PICANT NORMAL, SOLES O PER ACOMPANYAR

Entregues a Barcelona + àrea metropolitana i Lleida capital - Dijous - Divendres - Dissabte.
Es recomana comprar un mínim de 9-12 safatesSubscriu-te a les notícies